POZDĹŽ ZELENÉHO PÁSU MENÍ ŽELEZNÁ OPONA

SVOJ CHARAKTER

Železná opona sa do roku 1989 tiahla naprieč Európou v dĺžke 7000 kilometrov ako deliaca čiara medzi východom a západom. Pripomína ju jedna z najpôsobivejších cyklotrás, cyklotrasa Iron Curtain Trail alebo skrátene Euro Velo 13, ktorá sa začína pri Barentsovom mori na nórsko-ruských hraniciach a končí na pobreží Čierneho mora v najsevernejšom bode Turecka. A ktorá medzi mestom Hardegg a obcou Hohenau prechádza aj regiónom Weinviertel. Počas šliapania do pedálov na tomto viac ako 100-kilometrovom úseku trasy si môžete dobre vyvetrať hlavu.

Cyklotrasa vedie popri pamätníkoch, ktoré pripomínajú históriu kedysi rozdelenej Európy, prechádza typickými dedinami, poľami a vínnymi uličkami regiónu Weinviertel. Príroda sa taktiež vracia k životu: Pozdĺž niekdajšej železnej opony vznikol v priebehu posledných desaťročí zelený pás s nespočetnými biotopmi, kde našli pokojný domov vzácne druhy rastlín a živočíchov. V zakázanom pásme vytvorenej človekom si príroda užívala ničím nerušenú slobodu a rozvoj.

Vďaka tomu je dnes z bývalého zakázaného pásma raj pre cyklistov. Najvýraznejšie sa to prejavuje v národných parkoch pozdĺž rieky Dyje, v národnom parku Thayatal na rakúskej strane a v národnom parku Podyjí na českej strane. Pri troche šťastia uvidíte  poletujúce čierne bociany, jašterice zelené preháňajúce sa po skalách či vydry riečne čľapkajúce sa v rieke Dyje.

Iron Curtain Trail - EuroVelo 13