UŽ FRANZ SCHUBERT A LUDWIG VAN BEETHOVEN

TU NAŠLI INŠPIRÁCIU POČAS SVOJICH DLHÝCH PRECHÁDZOK.

Už Franz Schubert, Ludwig van Beethoven a Franz Grillparzer nachádzali počas dlhých prechádzok nádhernou lužnou krajinou medzi Badenom a Mayerlingom nespočetné množstvo inšpirácií a údolie Helenental je dodnes považované za jedno z najkrajších svojho druhu v celej krajine.

Ako však vznikol jeho názov?

Odhaľuje to legenda, ktorá sa odohráva v stredoveku a hovorí o znepriatelených pánoch hradov Rauheneck a Rauhenstein ležiacich pri vstupe do údolia. Hoci boli príbuzní, nemohli jeden druhého vystáť – na rozdiel od svojich detí. Rauheneckerov syn a Rauhensteinerova dcéra Helena boli do seba vášnivo zamilovaní, ich láska však bola zakázaná. Jedného večera Rauhensteiner pristihol svoju dcéru, ako máva z cimburia svojmu milému prezlečenému za sokoliara, a v hneve ju prehodil cez zábradlie. Helene sa však podarilo zachytiť o borovicu vyrastajúcu z múra, odkiaľ ju jej milenec zachránil. Z vďačnosti udelil Rauhensteiner mladému páru svoje požehnanie a odvtedy sa údolie volalo Helenental.

 

 

 

Zrúcanina hradu Rauheneck