Výletné ciele pozdĺž cyklotrasy Kamp-Dyje-Morava

Už samotné pôsobivé prírodné scenérie sú dôvodom na cyklistiku, avšak na všetkých nadšencov cyklistiky čakajú aj mnohé ďalšie atrakcie – od zámkov cez kostoly a múzeá až po prírodné kúpaliská.

Výletné ciele