Tie najlepšie miesta sily v južnej časti regiónu Waldviertel

Srdce, lebka: V južnej časti regiónu Waldviertel majú skaly svoje mená, ktoré zodpovedajú ich tvarom – a ktoré sú rovnako záhadné ako ich význam.

V okolí Yspertalu nájdete množstvo skál, ku ktorým sa viažu mnohé mystické príbehy. Pri putovaní po chodníku druidov, turistickom chodníku Herzsteinweg, panoramatickom chodníku Yspertal alebo lesnom náučnom chodníku turisti narazia na skalné útvary, ktoré majú údajne magickú moc.

Za každým rázcestím a medzi mnohými stromami južnej časti regiónu Waldviertel ležia na zemi skalní obri: Žulové bloky, ktoré matka príroda vytvarovala do nezvyčajných tvarov, sú mlčanlivým svedkami časov dávno minulých. Štúdiu ich vzniku a legiend, ktorými sú opradené, sa venovali výskumníci obetných kameňov, ako napríklad známy miestny kňaz Hans Wick. Miestne vlastivedné múzeum v Yspertale, ktoré založil otec Wick, dokumentuje jeho poznatky o obetných kameňoch, žulových kameňoch s priehlbinami: od ich využívania ako kultových miest až po geomagnetické anomálie. Ak ste pripravení podniknúť v lese svoj vlastný výskum kameňov: Odhalíme vám šesť miest sily so skalnými útvarmi spolu s tipmi od sprievodcu Johanna Pichlera.

#1 Miesto stretnutí druidov

Na chodníku druidov na Kaltenbergu ležia žulové bloky priamo uprostred lesa: Spoločne vytvárajú vonkajší a vnútorný kamenný kruh so stredovým kameňom, pri ktorom je údajne cítiť silné energetické vibrácie. Ich usporiadanie, rovnako ako kamenné „obetné misy“, pritom údajne vznikli prirodzeným spôsobom. Ľudia ich s obľubou využívali na kultové účely: Pravdepodobne to bolo miesto stretnutí druidov, na ktorom sa konali keltské kňazské zhromaždenia. Ak budete pokračovať po chodníku druidov a nasledovať značenie, môžete objaviť aj ďalšie útvary, ako sú napríklad „falus s vulvou“ alebo „sediaci pes“.

#2 Lesná kaplnka na lesnom náučnom chodníku

Na lesnom náučnom chodníku Yspertal stojí medzi dvoma žulovými blokmi lesná kaplnka. Aj keď je jej pôvod nejasný, koluje o nej legenda: „Keď sa rytier na úteku potreboval ukryť, skala sa pred ním zrazu rozostúpila a on ňou mohol prejsť. Jeho prenasledovateľom sa ho nepodarilo nájsť, skala sa pred nimi opäť zatvorila,“ hovorí Johann Pichler. Táto skala sa stala posvätným miestom a v jej blízkosti bola postavená kaplnka zasvätená Panne Márii. Kedysi bola drevená, dnes stojí na jej mieste nová kamenná stavba.

#3 Srdcový kameň

Kamenné srdce prevrátené hore nohami: Na to, aby ste rozpoznali jeho tvar, nepotrebujete mať veľkú fantáziu. Je to jednoznačné. Päť metrov vysoký žulový blok je kameň, cez ktorého štrbinu môžete preliezť: „Pri rovnodennosti slnko svieti cez štrbinu v srdci, keď vychádza a zapadá,“ hovorí sprievodca Johann Pichler – a áno, cez túto štrbinu môžete aj preliezť. Údajne tak môžete podporiť svoju plodnosť a zbaviť sa bolesti a utrpenia: Podľa mýtu ide o miesto dvojitého ženského kultu. Dostanete sa k nemu po turistickom chodníku Herzsteinweg, ktorý je trojhodinovou okružnou trasou.   

#4 Kamenný mandeľ obilia

Tak ako k mnohým iným výnimočným skalným útvarom v regióne Waldviertel sa aj ku kamennému mandľu obilia viaže legenda: Kedysi dávno sa vraj obilie roľníka, ktorý na slabú úrodu reagoval hnevlivo a bezbožne, za trest premenilo na kameň. Žulová skala v tvare zvláštnej pyramídy vyčnieva z poľa východne od gazdovského dvora Piretsteiner. Okraje kameňa smerujú na štyri svetové strany. K legendami opradenému kamennému mandľu obilia sa dostanete aj po turistickom chodníku Herzsteinweg.

#5 Kamenný hrad „život a smrť“

Kamenné vyvrcholenie na turistickom chodníku Herzsteinweg: Na 782 metrov vysokom vrchu Weißenberg vystúpite po drevených schodoch na kamenný hrad. „Keď pristúpite k jednému kameňu, uvidíte lebku s prázdnymi očnými jamkami, na druhej strane rozpoznáte draka,“ opisuje Johann Pichler rôzne kamene hradu. Sú na nich rozoznateľné zárezy v tvare sedadla, misy, V-uholníka. Výskumník obetných kameňov Hans Wick videl v poslednom z nich symbol ženstva a skalnému útvaru dal názov „život a smrť“.

#6 Zrúcanina hradu Wimburg

Zrúcanina hradu Wimburg je ukrytá v lese pred vstupom do rokliny Ysperklamm. Krátky výstup do kopca k zarastenej stavbe ukrytej medzi stromami určite stojí za to. Kedysi to bol opevnený kostol, pričom z bývalého kostola sv. Petra sa dodnes zachovalo len niekoľko zvyškov muriva. Uhorská kráľovná Anežka tu údajne mala okolo roku 1300 svoje vdovské sídlo. Zrúcanina je tiež cieľom etapy na panoramatickom chodníku Yspertal, ktorý vedie z obce Yspertal okolo historických miest, ako je toto, a krásnou prírodou do rokliny.